statiske beregninger

Calceku ApS statiske beregninger

Calceku.dk- Rådgivende ingeniør

Calceku ApS er rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale inden for konstruktioner. Professionelt arbejde til absolut konkurrencedygtige priser. Til både private og erhverv.

Konstruktionen skal være stabil

Meningen med statiske beregninger er, at en bygning skal have en konstruktion, der gør, at den kan holde og ikke simpelthen braser sammen. De fleste mennesker kender sikkert dette med, at en væg i et hus er ‘bærende’, og at man derfor ikke bare lige kan rive den ned. ‘Statisk’ betyder jo noget, der ikke flytter sig, noget blivende, og pointen ved konstruktion er jo, at byggeriet skal holde, og at det skal holde sig oprejst.

Bærende konstruktioner

De statiske beregninger for et hus har derfor at gøre med de blivende, bærende elementer, som skal sikre, at bygningen ikke falder sammen. Det kan godt lade sig gøre at fjerne en bærende væg, men det skal da beregnes hvilke støttepunkter, der skal etableres for at sikre konstruktionens stabilitet.

Rådgivende ingeniør

Calceku ApS udfører statiske beregninger ved nybyggeri og i forbindelse med tilbygninger og ombygninger. Uanset typen af konstruktion kan Calceku som rådgivende ingeniør udføre statisk beregning, så byggeriet bliver stabilt og samtidig overholder lovgivningen. Bygningsreglementer forskriver bestemte standarder for byggeri, og den statiske dokumentation er et af kravene til bærende konstruktioners styrke i forbindelse med byggeri, hvad enten der er tale om nybyggeri eller til- og ombygning.

Helhedsløsninger

Statiske beregninger indgår naturligvis i sammenhæng med andre overvejelser i forbindelse med byggeri. Skal I bygge nyt hus, vil I have en kvist på 1. sal, ønsker I udgravet en kælder – ethvert byggeprojekt har nogle konkrete ønsker både til design og til den praktiske indretning. Calceku kan tilbyde statiske beregninger til såvel private som erhvervskunder, hvor bygningens stabilitet tænkes sammen med udformningen af byggeriet i sin helhed. Det skal se pænt ud og kunne bruges, samtidig skal det holde.

Statiske beregninger til private og erhverv

Calceku ApS er specialist i bærende konstruktioner og udfører statiske beregninger for opførelse af såvel villaer, huse, sommerhuse som kontorbygninger, butikker og anlæg i landbruget. Calceku laver alle beregninger og leverer al nødvendig dokumentation til jeres byggeprojekt. Udregning og levering foregår hurtigt og professionelt, og priserne er afgjort konkurrencedygtige.

Civilingeniør og håndværker

Calceku er en ingeniørvirksomhed drevet af en enkelt mand med et solidt teoretisk grundlag som civilingeniør, bygget ovenpå en uddannelse som fagmand inden for VVS og energimontering. Calceku samarbejder desuden med andre ingeniører og desuden arkitekter for at finde perfekte helhedsløsninger.

Bredt samarbejde

I det daglige arbejde er det vigtigt i det hele at samarbejde. Bygherren og håndværkerne skal inddrages, så arbejdet skrider frem bedst muligt og til alles tilfredshed. Projektet skal være realistisk, det skal være overskueligt, og det skal være økonomisk overkommeligt. Samtidig skal det tilgodese en række ønsker i forhold til brug, udformning og stabilitet. Calceku sammenfatter punkterne, så det hele går op.

Specialer

Calcekus specialer gælder både for nybyggeri og for om- og tilbygning, især følgende 5 områder:

  1. Funderingsprojekter
  2. Stålkonstruktioner
  3. Spær-beregninger
  4. Altaner
  5. Bærende vægge

Hertil kommer mastefundamenter samt energiberegninger ved nybyggeri.

Statiske beregninger er nødvendige

Ved ethvert nybyggeri eller enhver om- eller tilbygning er det i princippet nødvendigt at udføre statiske beregninger og udforme statisk dokumentation. Undtaget er selvfølgelig små ændringer i eksisterende byggeri, men skal I have en tilbygning, en udestue eller etableret 1. sal på huset, er det nødvendigt med statiske beregninger. Det samme gælder for nybyggeri, om det er helårs bebyggelse eller et sommerhus.

Samarbejdet mellem håndværkere

Med afsæt i en faguddannelse inden for VVS og energimontering kender Calceku til samarbejdet og sammenhængen mellem mange slags håndværkere. Forståelsen af denne sammenhæng er vigtig ved konstruktion, ikke mindst fordi byggeri foregår i etaper, hvor den ene håndværkers arbejde er forudsætning for den andens. I Calceku tilrettelægger vi byggeriet, så processen skrider frem, i den rigtige rækkefølge.

Avanceret software

Calceku ApS anvender avancerede softwareprogrammer til statisk beregning. Som rådgivende ingeniør er det nødvendigt at gennemtænke ethvert projekt, så det for det første rent faktisk kan realiseres, men også så det fremstår overskueligt og tilgængeligt for håndværkerne. I samarbejde med arkitekter medtænkes ligeledes konkrete funktioner og naturligvis design. Der skabes en helhed.

Design, brug og stabilitet

Statiske beregninger af en villa, et hus eller et sommerhus er naturligvis præget af de kommende beboeres ønsker i forhold til brug og design. Udformningen skal tilgodese nogle specifikke krav. Dette gælder også ved statiske beregninger af byggeri til erhverv, selvom kravene til udformning, design og brug her er anderledes.

Statiske beregninger til en rimelig pris

Fælles for såvel nybyggeri som til- og ombygning, hvad enten det er til privat eller erhvervsbrug, er, at der skal laves statiske beregninger, så byggeriet ikke kollapser, skrider eller synker sammen. Kontakt Calceku for et uforpligtende tilbud om statiske beregninger. Vi leverer helhedsløsninger til en rimelig pris.

letfinans

Seneste nyt

Relevante hjemmesider

Tjek hvilke bredbåndsudbydere som leverer det hurtigste bredbånd til dit nye hus. Du kan også vælge at bruge dit eksisterende mobilabonnement med fri data, og bruge det som din trådløse løsning.

Få din mad leveret til døren, se hvilke måltidskasser du kan få leveret til dit nybyggede sommerhus.

Arbejder du med køb eller salg af værdipapirer, skal man fra januar 2018 have en LEI-kode, som muliggøre at identificere parterne ved en transaktion.

Skal du på ferie i udlandet, så hold dig opdateret med live valutakurser på valutaomregner.dk – opdateret dag for dag.